Boks Academy nijmegen

Huis- en Gedragsregels BAN

 

INSCHRIJVING
Inschrijving is uitsluitend mogelijk door middel van het Digitale 
inschrijfformulier. https://boksacademienijmegen.gotgrib.nl/member/selfservice/registration/inschrijfformulier

Bij inschrijving is men bekend en gaat men akkoord met het intern huishoudelijk reglement van Boks Academie Nijmegen.

INSCHRIJFGELD
Bij aanmelding als nieuwe abonnee is €25,00 inschrijfgeld verschuldigd. Je ontvangt bij inschrijving een starterspakket. Bij elke nieuwe aanmelding is inschrijfgeld verschuldigd. Een abonnement is persoonsgebonden. Bij her inschrijving bedraagt het inschrijfgeld €15,00. Je krijgt bij her inschrijving geen starterspakket.

ABONNEMENTSGELD                   
Het abonnementsgeld wordt maandelijks afgeschreven, middels vooruitbetaling, via automatische incasso. Leden, die in gebreke blijven zullen éénmaal herinnerd worden. Als het niet mogelijk is geld af te schrijven van de opgegeven rekening dan wordt er €5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Het niet tijdig dan wel onvolledig betalen van de contributie (of oninbaar zijn) wordt aangemerkt als wanbetaling. Dit kan uiteindelijk leiden tot een royement. Incasso’s worden de 1
e week van de maand afgeschreven, onder voorbehoud van eventuele onvoorziene omstandigheden. Als leden midden in de maand inschrijven, wordt de contributie voor die maand berekend over het aantal dagen dat je die maand lid bent.

 VERHINDERING
Alleen bij langdurige (medische) verhindering kan in overleg met de secretaris het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Stichting Boks Academie Nijmegen is niet aansprakelijk voor terugbetaling voor niet gevolgde trainingen.

OPZEGGING
Als het abonnement opgezegd wordt, dient dit uitsluitend per E-mail te worden meegedeeld aan de secretaris, minimaal twee kalendermaanden voorafgaande aan de beëindiging van het abonnement. ( 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

SCHOEISEL
In de trainingszaal is uitsluitend niet buiten gedragen schoeisel toegestaan. Tip van de trainer: gebruik zaalschoenen in plaats van hardloopschoenen dit is beter voor je voeten.

 

 

GOEDEREN VAN WAARDE

Boks Academie Nijmegen raadt aan om deze zo min mogelijk waardevolle goederen mee te nemen naar de trainingen.
Boks Academie Nijmegen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren of vermiste eigendommen. Gebruik de kluisjes in de kleedkamers of bij de bar.

LETSEL EN/OF SCHADE

Boks Academie Nijmegen zal geen verantwoordelijkheid aanvaarden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of schade tijdens het verblijf in de trainings- en kleedruimte. Mocht, in rechte enige aansprakelijkheid van Boks Academie Nijmegen worden vastgesteld, dan is de aansprakelijkheid van Boks Academie Nijmegen in ieder geval beperkt tot de hoogte van de uitkering welke zij ter zake van assuradeuren ontvangt.

DRUGS, ALCOHOL, DOPING

Tijdens trainingen, wedstrijden of ander sportieve activiteiten is het gebruik van drugs, alcohol, doping en/of andere stimulerende middelen verboden bij Boks Academie Nijmegen.

GEDRAGSREGEL SPORTER

Boks Academie Nijmegen  onderschrijft de erecode vechtsport van de KNKF (zie www.knkf.nl) en verwacht dit ook van haar leden, ook buiten de verenigingsactiviteiten.

* Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook binnen de Boksacademie Nijmegen wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties, waaronder uitsluitsel van de Boksacademie Nijmegen
* Vechten gebeurt alleen in de ring en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen gebruikt worden ter verdediging van jezelf of anderen.
* Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
* Er is respect voor onze (sparring) partner (en zijn/haar niveau).

INTERN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Bij deelname aan de bij Boks Academie Nijmegen gegeven trainingen, verplicht eenieder zich te houden aan het intern huishoudelijk reglement. Bij schending van dit reglement behoudt Boks Academie Nijmegen zich het recht de toegang te weigeren aan deze persoon zonder dat Boks Academie Nijmegen vergoeding of terugbetaling van abonnementsgeld verschuldigd is.

 

 

MOBIELE TELEFOONS:

Gedurende de boks trainingen zijn de mobiele telefoons uitgeschakeld.

HYGIËNE/SIERADEN:
De leden van Boks Academie Nijmegen dienen zorg te dragen voor een goede persoonlijke hygiëne.
Het is niet toegestaan om met sieraden te trainen, denk vooral aan de oorbellen, ringen en piercings.

KLEEDKAMER:
Deze is tijdens de training verboden terrein voor iedereen. Als je wilt drinken neem dan een drinkfles mee naar de zaal. Tassen moeten in de kleedkamer, waardevolle spullen kun kwijt in de daarvoor bestemde kluisjes.

LEEFTIJDSGRENS:
Boks Academie Nijmegen heeft een minimale leeftijdsgrens ingevoerd van 7 jaar. 

BLESSURE
De sporters zijn verplicht gezondheidsproblemen te melden bij de trainers als zij met deze deelnemen aan sportieve activiteiten van de Boks Academie Nijmegen.
Wanneer men een blessure heeft opgelopen of eerder de training wil verlaten meld je dat voor de training bij de trainer.